هتل هما اصفهان

  • کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: اصفهان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول
  • کارفرما: گروه هتل های هما
  • پیمانکار: .
  • مشاور همکار: مهندسین مشاور دیناسیس و انرژی
  • مساحت زیربنا: 50000 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۸
  • توضیحات: .
No Internet Connection