ساختمانها و محوطه سازی ایستگاههای راه آهن محور قزوین-رشت

  • کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: گیلان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
  • پیمانکار: .
  • مشاور همکار: .
  • مساحت زیربنا: 65000 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۹۰
  • توضیحات: .
No Internet Connection