• کاربری: مسکونی و برج‌ها
  • مکان ساخت: خراسان رضوی
  • برنامه ساخت: مسابقه
  • کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران
  • مساحت زیربنا: ۵۰۰۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۴
مجتمع مسکونی نادر شهر مشهد