مجتمع اقامتی،رفاهی-تجاری، اداری پاسارگاد

  • کاربری: چند منظوره
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: مسابقه
  • کارفرما: بانک پاسارگاد
  • پیمانکار: .
  • مشاور همکار: .
  • مساحت زیربنا: 90000 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۷
  • توضیحات: .
No Internet Connection