• کاربری: اداری و بانک‌ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: سازمان صدا و سیما
  • زمان ساخت: ۱۳۷۴
ساختمان پخش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران