مجتمع اقامتی،رفاهی-تجاری، اداری نرگس

  • کاربری: چند منظوره
  • مکان ساخت: خراسان رضوی
  • برنامه ساخت: مسابقه
  • کارفرما: بنیاد تعاون ناجا
  • پیمانکار: .
  • مشاور همکار: .
  • مساحت زیربنا: 450000 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۵
  • توضیحات: .
No Internet Connection