ساختمان مرکزی بیمه کارآفرین

  • کاربری: اداری و بانک ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم
  • کارفرما: بیمه کارآفرین
  • مساحت زیربنا: 1500 متر مربع
  • زمان ساخت: 1394
No Internet Connection