مجتمع شرکت‌های دانش‌بنیان مخابراتی

  • کاربری: آموزشی-خدماتی
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم
  • کارفرما: دانشگاه تهران
  • پیمانکار: -
  • مشاور همکار: -
  • مساحت زیربنا: 40000 متر مربع
  • زمان ساخت: -
  • توضیحات: -
No Internet Connection